Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Nazareth.


Op dit webportaal kan je de agenda's, besluitenlijsten en notulen terugvinden van de bestuursorganen van de gemeente, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth.

Je kan de openbare documenten raadplegen van:

  • de gemeenteraad (GR)
  • de OCMW-raad (OR)
  • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
  • het vast bureau (VB)
  • de burgemeester (BMB)
  • de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth (RVB)
  • de gemeenteraadscommissies (GRC).


Om een document te vinden, ga naar de kalender of de zoekpagina.

Voor hulp of meer informatie, neem contact op met secretariaat@nazareth.be.

Terug naar de website www.nazareth.be